Logo Percutor Media

SIMULADOR ACTIC APP

© 2017 Percutor Media

POLÍTICA DE PRIVADESA - LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES (LOPD)

CONDICIONS LEGALS, PRIVADESA I DRETS


Condicions legals - Qualsevol transmissió, distribució, reproducció o emmagatzematge, total o parcial, dels texts, de les imatges i de la resta de continguts inclosos en aquesta App ha de comportar el previ i exprés consentiment per escrit de Percutor Media S.L.

Queden expressament prohibides, en tots els casos, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, manipulació, i qualsevol altra forma d'utilització o d’extracció de tota o part d'aquesta App o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de Percutor Media S.L.

Percutor Media S.L. pot modificar sense previ avís les característiques, les especificacions i els preus dels seus serveis, així com qualsevol altra informació aquí recollida, i no està subjecta a cap garantia de cap tipus. D’altra banda, Percutor Media S.L. no és responsable de cap dany directe o indirecte que pugui ocasionar l’exactitud o veracitat de les informacions de l'App, o l'ús que se'n puguin fer.

L'accés a aquesta App, no atorga a l'usuari cap llicència o autorització per utilitzar, més enllà de l'ús estrictament personal, de cap contingut, informació o servei existent a l’App, ni sobre cap dret que hi estigui relacionat, especialment els de propietat intel•lectual i industrial.


Privadesa - Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable de les quals és Percutor Media S.L., i la finalitat de les quals és només d’identificació per a l’ús dels serveis i suport a les persones de contacte. Els interessats podran exercir el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les dades, enviant una sol•licitud amb el nom, cognoms, DNI, i compte d’eMail registrat a l’App, amb les instruccions precises per a aquest efecte al correu electrònic percutormedia@percutormedia.com

La tramesa dels formularis inclosos a l’App implicarà el consentiment exprés de l'usuari per tal que Percutor Media S.L. faci les cessions de les dades de caràcter personal de l'usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, modificació de continguts de qualsevol tipus, que sigui remès a Percutor Media S.L. per l'usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Percutor Media S.L.

Drets. El copyright i els drets sobre tot el contingut de l’App pertanyen a Percutor Media S.L.

Baixa de la llista de correu electrònic: Si desitgeu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a percutormedia@percutormedia.com i fer la sol•licitud de baixa de la llista de correu.


LOPD

Dret d’accés
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Percutor Media S.L. (*)

Dret de rectificació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Percutor Media S.L. (*)

Dret a oposició
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en el fitxers de Percutor Media S.L. (*)

Dret a cancel•lació
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel•lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Percutor Media S.L. (*)


(*) De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007 i la Directiva Europea 2016/680, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.